logo-site-300x71
Het SNS Fonds Middelstum wil financiële steun bieden aan maatschappelijke initiatieven “dicht bij huis”. Het fonds stelt middelen beschikbaar voor projecten met een sociaal, maatschappelijk of ideëel karakter en is gericht op een verbetering van de leefbaarheid en de samenleving van Middelstum en haar werkgebied, te weten de dorpen Huizinge, Toornwerd, Westerwijtwerd, Kantens, Rottum en Stitswerd.

 

CONTACT

  Stichting SNS Fonds Middelstum
 Postbus 58
 9990 AB Middelstum
 info@snsfondsmiddelstum.nl

Zie menu "Vergaderdata" voor onze volgende vergadering.