logo-site

Vergaderdata

Het bestuur van het Fonds vergadert in principe aan het eind van elke oneven maand.

Complete aanvragen die uiterlijk tien dagen voor de vergadering zijn ingediend, kunnen nog in de voorbereiding worden meegenomen.

Overzicht met vergaderdata:

28 januari 2020

24 maart 2020 Uitgesteld ivm Corona-virus

26 mei 2020

30 juni 2020

29 september 2020

24 november 2020

 

CONTACT

  Stichting SNS Fonds Middelstum
 Postbus 58
 9990 AB Middelstum
 info@snsfondsmiddelstum.nl

Zie menu "Vergaderdata" voor onze volgende vergadering.