logo-site

Aanvragen

Een aanvraag voor financiële steun bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Aanvraagformulier; deze is hier te downloaden (PDF) of hier te downloaden (Word);
  • Uitgebreide projectbeschrijving met dekkingsplan;
  • Overzicht van de instellingen bij wie eveneens een aanvraag voor een bijdrage is of wordt ingediend;
  • Statuten en recent uittreksel van de inschrijving van de aanvragende instelling bij de Kamer van Koophandel, indien de aanvraag hoger is dan 2500 euro danwel wanneer de aanvragende instelling niet bekend is bij het SNS Fonds Middelstum;
  • Financieel jaarverslag van het laatste afgesloten boekjaar, alsmede de begroting voor het daarop volgend boekjaar;
  • De naam van minimaal twee contactpersonen met telefoonnummer(s) en zo mogelijk emailadres(sen);

Voor vragen over de wijze van het indienen van een aanvraag kunt u contact opnemen met de secretaris van het SNS Fonds.

De aanvraag dient te worden gericht aan:

info@snsfondsmiddelstum.nl

Of:

Stichting SNS Fonds Middelstum
Postbus 58

9990 AB Middelstum

De secretaris van het SNS Fonds Middelstum zal de ontvangst schriftelijk bevestigen en daarbij meedelen of de informatievoorziening compleet is. In dat geval zal tevens het toegewezen projectnummer worden vermeld.

Besluitvorming
Het bestuur van het SNS Fonds Middelstum komt in de regel aan het eind van iedere oneven maand bijeen. De eerstvolgende vergadering staat vermeld op de startpagina van deze website. Complete aanvragen welke het fonds tenminste 10 dagen vóór een bestuursvergadering hebben bereikt kunnen nog in de voorbereiding worden meegenomen.
Afwikkeling
Aanvrager wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte gebracht van het besluit. Er kunnen eventueel voorwaarden aan het besluit verbonden worden.
Tegen een besluit van het SNS Fonds Middelstum staat geen bezwaar- of beroepsmogelijkheid open.
 

CONTACT

  Stichting SNS Fonds Middelstum
 Postbus 58
 9990 AB Middelstum
 info@snsfondsmiddelstum.nl

Zie menu "Vergaderdata" voor onze volgende vergadering.