logo-site

Colofon SNS Fonds Middelstum

Stichting SNS Fonds Middelstum

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Gert van der Wal, voorzitter
  • Geert Wieringa, secretaris tel: 06-42408687
  • Koos Linstra, penningmeester
  • Henk Medema, algemeen lid
  • Margriet Dijk, algemeen lid

Postbus 58
9990 AB Middelstum
info@snsfondsmiddelstum.nl
www.snsfondsmiddelstum.nl

KvK nr. 02067047

Het SNS Fonds Middelstum wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. Dit betekent, dat over subsidies van het SNS Fonds Middelstum in principe geen schenkingsrecht verschuldigd is en door de ontvanger evenmin terzake aangifte behoeft te worden gedaan.

 

CONTACT

  Stichting SNS Fonds Middelstum
 Postbus 58
 9990 AB Middelstum
 info@snsfondsmiddelstum.nl

Zie menu "Vergaderdata" voor onze volgende vergadering.