logo-site

Over Ons

Ontstaan van spaarbanken

De spaarbanken, ook die van Middelstum, bezitten een lange historie die teruggaat tot het begin van de negentiende eeuw. In 1817 werden – naar Schots voorbeeld – eerst in het Friese Workum en snel daarna in Haarlem de eerste spaarbanken opgericht “om de spaarzin te bevorderen als onderdeel van het proces om het geestelijk leven van de gewone burger te verhogen”.Aan het begin van de 20e eeuw waren er in Nederland 260 spaarbanken waarvan ruim de helft (139) hun ontstaan dankten aan plaatselijke departementen van de Maatschappij tot Nut van´t Algemeen.

De provincie Groningen spande de kroon met maar liefst 55 spaarbanken!

Spaarbank in Middelstum
In Middelstum werd op 27 oktober 1852 door de Maatschappij tot Nut van het Algemeen Departement Middelstum een spaarbank opgericht. Het bestuur van de bank bestond uit een Spaarbankcommissie, allen Nutsleden die de werkzaamheden belangeloos verrichtten. Het ging goed met de bank, want in 1873 moest een brandkast worden aangeschaft en in 1879 ging men er toe over het geld in effecten te beleggen. In 1909 werd de bank een zelfstandige stichting en werd voor de kassier een beloning vastgesteld. Vele jaren had de Spaarbank-Middelstum een grote bekendheid in Noord Nederland dankzij haar gunstige rentetarieven voor sparen en lenen en haar persoonlijke service. De bank groeide dan ook explosief.

Bondsspaarbank Noord en West Groningen NV
De ontwikkelingen in het bankwezen stonden niet stil. In 1992 werd met de Bondsspaarbank in Grijpskerk een naamloze vennootschap opgericht, de Bondsspaarbank Noord en West Groningen NV, gevestigd te Middelstum. Bovendien werd samen met de Bondsspaarbank voor de  Eemsmond NV een holding opgericht, de Samenwerkende Groninger Bondsspaarbanken Groep NV. Maar ook dát bleek uiteindelijk onvoldoende om zelfstandig te kunnen blijven. Het werd duidelijk dat complexe computernetwerken (met bijvoorbeeld bankieren en beleggen via Internet) een onmisbare schakel in het bankwezen zouden gaan vormen. Teneinde de klanten in Middelstum en wijde omgeving ook in de toekomst eigentijdse producten te kunnen bieden werd in 1999 besloten tot een fusie met SNS Bank NV die toen al bekend stond om haar goede automatisering en slimme oplossingen. SNS Bank is onderdeel van de SNS Reaal Groep NV. Het toenemend gebruik van andere kanalen als geldautomaat, telefoon en internet had ook gevolgen voor Middelstum. Het bankkantoor is sinds 19 mei 2004 gesloten. Klanten kunnen terecht bij een van de vele andere kantoren van SNS Bank, zoals b.v. in Loppersum, Uithuizen, Appingedam en Groningen.

Oprichting SNS Fonds
Bij de fusie met de Bondsspaarbank heeft de SNS Reaal Groep NV de “Stichting SNS Fonds Middelstum” opgericht en deze financiële middelen gegeven om invulling te geven aan de oorspronkelijke idealen van haar rechtsvoorganger: het steun geven aan verbetering van de lokale samenleving. Op deze manier kan de samenleving in Middelstum en haar werkgebied hier nog steeds optimaal van profiteren.

 

CONTACT

  Stichting SNS Fonds Middelstum
 Postbus 58
 9990 AB Middelstum
 info@snsfondsmiddelstum.nl

Zie menu "Vergaderdata" voor onze volgende vergadering.